Platba

Dôležité oznámenie: Upozorňujeme Vás, že spoločnosť  neposiela emailové správy o žiadosť na platbu na číslo bankového účtu mimo územia Slovenska. Ak dostanete takéto oznámenie, je to pravdepodobne špekulácia (podvod).  O takomto  prípade nás bezpodmienečne informujte

BEZHOTOVOSTNÝ PREVOD NA NÁŠ BANKOVÝ ÚČET - ŽIADNE POPLATKY

Meno príjemcu: HGV Parts s.r.o. 
Adresa príjemcu: Letištná 5662, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko 
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Adresa banky: Palatinova 33, 945 29 Komárno, Slovensko  
Bankový účet IBAN: SK7009000000005043383569  
Bankový účet: 5043383569 
SWIFT: GIBASKBX 

alebo

PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PAYPAL -- VZŤAHUJÚ SA POPLATKY

Žiadame našich zákazníkov na pokrytie PayPal poplatkov vo výške 3,5% z požadovanej sumy.

POZNÁMKA: tieto príplatky nie sú zahrnuté v cenovej ponuke. Účtuje sa ako extra položka.

Naša PayPal adresa je: info@remot.eu